Pulmonolog Warszawa


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

Zaświadczenia do szkoły muzycznej

 

 

  

Zgodnie z § 5. ust.2  pkt.3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, wydaję zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w przypadku kształcenia w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub szkole muzycznej II stopnia w specjalności instrumentalnej w specjalizacjach instrumentów dętych.

 

Konsultacja obejmuje badanie przedmiotowe, podmiotowe oraz badanie spirometryczne.

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt bezpośredni, lub ze wskazaną przychodnią.