Pulmonolog Warszawa

 

 

      Od 18 do 21 października praktyka będzie nieczynna.     

 

 

       Od 18 do 23 września praktyka będzie nieczynna.    


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

o mnie

 

WYKSZTAŁCENIE

 

         1992r   dyplom lekarza na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny)

         1996r   specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych

         1996r   uzyskanie uprawnień do orzekania kierowców

         2000r   specjalizacja z zakresu choroby płuc

         2010r   studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń na Uniwersytecie Medycznym

              im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 

 

Stale dopełniam obowiązki doskonalenia zawodowego lekarzy, wynikające z aktualnych przepisów prawa (uczestnicząc w zjazdach, konferencjach naukowych, śledząc  najnowsze badania i wytyczne towarzystw naukowych czy pisząc artykuły z zakresu pulmonologii w publikacjach kierowanych dla lekarzy rodzinnych czy wydawnictwach popularno - naukowych). Ponadto biorę czynny  udział w badaniach klinicznych.

Na 200 obowiązujących punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym 1997r. - 2008r., uzyskałem 298 punktów edukacyjnych, w okresie od 2008r. do 2012r. uzyskałem 265,6 punktów edukacyjnych, a okresie od 2012r. do 2016r. uzyskałem 360,6 punktów edukacyjnych.

 

  •  

    DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

     

         1990-1991r, 1996, 1999r   praca w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie i Otwocku,

         1992 - 1993r   asystent na Oddziale Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpital Chirurgii Urazowej w Warszawie,

         1994 - 1996r   lekarz w przychodni rejonowej w Otwocku,

         1996 - 1997r   lekarz zakładowy w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

 

         1994 - 2004r    starszy asystent a następnie zastępca ordynatora w Oddziale Chorób Płuc

              Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

         od 1996r   specjalistyczna praktyka lekarska,

 

         od 2000r badacz, a od 2005r główny badacz w ośrodku badań klinicznych,

 

         od 2011r   konsultant w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Warszawie,

         od 2012r   biegły sądowy,

  

         2016r - 2017r  specjalista w poradniach chorób płuc (na NFZ),

 

         od 2018r   lekarz sądowy.

 

 

  • dodatkowe informacje:

         uprawnienia do badania kierowców,

         doświadczenie w badaniach klinicznych II i III fazy ( m.in.: leczenie lekami wziewnymi POChP, 

             leczenie steroidami wziewnymi astmy oskrzelowej, monitorowanie powikłań u chorych z POChP),

 

         cykl artykułów z zakresu pulmonologii opublikowanych w miesięczniku kierowanym do lekarzy rodzinnych,

 

          wykłady dla lekarzy orzeczników ZUS i lekarzy rzeczoznawców KRUS z zakresu orzecznictwa lekarskiego

              w chorobach układu oddechowego  -  standardy orzecznictwa lekarskiego,

 

         opiniowania z zakresu pulmonologii w sądowym postępowaniu odwoławczym, dla celów medycyny pracy,

             dla celów ubezpieczeniowych, w postępowaniu karnym oraz cywilnym,

 

        wydawanie opinii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia  w szkole muzycznej 

             w specjalizacjach instrumentów dętych,

 

         wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

         doświadczenie w projektach z zakresu IT (projektowanie aplikacji medycznych czy ubezpieczeniowych),

 

         odbyty kurs członków rad nadzorczych,

 

        znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

 Hobby:

          Historia

          Fotografia

          Muzyka