Pulmonolog Warszawa


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

o mnie

 

WYKSZTAŁCENIE

 

         1992r   dyplom lekarza na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny)

         1996r   specjalizacja z zakresu chorób wewnętrznych

         1996r   uzyskanie uprawnień do orzekania kierowców

         2000r   specjalizacja z zakresu choroby płuc

         2010r   studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa i ubezpieczeń na Uniwersytecie Medycznym

              im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

 

 

Stale dopełniam obowiązki doskonalenia zawodowego lekarzy, wynikające z aktualnych przepisów prawa (uczestnicząc w zjazdach, konferencjach naukowych, śledząc  najnowsze badania i wytyczne towarzystw naukowych czy pisząc artykuły z zakresu pulmonologii w publikacjach kierowanych dla lekarzy rodzinnych czy wydawnictwach popularno - naukowych). Ponadto biorę czynny  udział w badaniach klinicznych.

Na 200 obowiązujących punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym 1997r. - 2008r., uzyskałem 298 punktów edukacyjnych, w okresie od 2008r. do 2012r. uzyskałem 265,6 punktów edukacyjnych, a okresie od 2012r. do 2016r. uzyskałem 360,6 punktów edukacyjnych.

 

  •  

    DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

     

         1990-1991r, 1996, 1999r   praca w Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie i Otwocku,

         1992 - 1993r   asystent na Oddziale Wewnętrznym Wojewódzkiego Szpital Chirurgii Urazowej w Warszawie,

         1994 - 1996r   lekarz w przychodni rejonowej w Otwocku,

         1996 - 1997r   lekarz zakładowy w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

 

         1994 - 2004r    starszy asystent a następnie zastępca ordynatora w Oddziale Chorób Płuc

              Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,

         od 1996r   specjalistyczna praktyka lekarska,

 

         od 2000r badacz, a od 2005r główny badacz w ośrodku badań klinicznych,

 

         od 2011r   konsultant w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Warszawie,

         od 2012r   biegły sądowy,

  

         2016r - 2017r  specjalista w poradniach chorób płuc (na NFZ),

 

         od 2018r   lekarz sądowy.

 

 

  • dodatkowe informacje:

         uprawnienia do badania kierowców,

         doświadczenie w badaniach klinicznych II i III fazy ( m.in.: leczenie lekami wziewnymi POChP, 

             leczenie steroidami wziewnymi astmy oskrzelowej, monitorowanie powikłań u chorych z POChP),

 

         cykl artykułów z zakresu pulmonologii opublikowanych w miesięczniku kierowanym do lekarzy rodzinnych,

 

          wykłady dla lekarzy orzeczników ZUS i lekarzy rzeczoznawców KRUS z zakresu orzecznictwa lekarskiego

              w chorobach układu oddechowego  -  standardy orzecznictwa lekarskiego,

 

         opiniowania z zakresu chorób wewnętrznych i  chorób płuc w sądowym postępowaniu odwoławczym, dla 

             celów medycyny pracy, dla celów ubezpieczeniowych, w postępowaniu karnym oraz cywilnym,

 

        wydawanie opinii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia  w szkole muzycznej 

             w specjalizacjach instrumentów dętych,

 

         wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

         doświadczenie w projektach z zakresu IT (projektowanie aplikacji medycznych czy ubezpieczeniowych),

 

         odbyty kurs członków rad nadzorczych,

 

        znajomość języka angielskiego i rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

 Hobby:

          Historia

          Fotografia

          Muzyka