Pulmonolog Warszawa


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

lekarz sądowy

 

Od 2018 r. pełnie obowiązki lekarza sądowego.

 

Wystawiam zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego” (sądu, lub organu prowadzącego postępowanie karne) uczestników postępowania (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania) z powodu choroby na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

 

 Osoba badana powinna posiadać:

   dowód osobisty,

   dokument potwierdzający wezwanie lub zawiadomienie ,,organu uprawnionego”,

   dokumentację medyczną potwierdzającą chorobę uniemożliwiającą stawienie się na wezwanie.

 

 

Uwaga! Za wizytę u lekarza sądowego pacjent nie uiszcza opłaty.