Pulmonolog - Internista Warszawa


 

Konsultacje specjalistyczne wyłącznie osób dorosłych  

  

 dr Dariusz Osiak, Pulmonolog, Internista, Warszawa,  tel. 601 25 69 15

badania kierowców

 

  

 

Przeprowadzam badania kandydatów na kierowców i kierowców kategorii (art. 75 ust. 1 pkt 1 i 2)*:

 

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T


 

 

  •  

  • Do przeprowadzenia badania wymagane są:

  •          - dowód osobisty, prawo jazdy (jeśli badany jest kierowcą)
            - okulary lub soczewki, aparat słuchowy (jeżeli badany posiada)

            - nazwa i adres organu właściwego do wydania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami

            - wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia
            - w przypadku problemów zdrowotnych dokumentacja medyczna

            - w przypadku dużej wady wzroku - konsultacja okulisty 

            - w przypadku dużej wady słuchu - konsultacja laryngologa
            - w przypadku padaczki - konsultacja neurologa 

            - w przypadku cukrzycy - konsultacja diabetologa

 

  •  

 

  •  
  •         UWAGA!!!
  •  
  • Nie wykonuję badań:

-          Na kategorie "zawodowe" C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D+E,

-          dla kierowców taxi,

-          instruktorów nauki jazdy

-          egzaminatorów,

-          instruktorów techniki jazdy, 

-          osoby ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia, 

-          osoby posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia,

-          Kierowców wykonujących przewóz drogowy  w tym przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy,

-          kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

-          Nie przeprowadzam również badań psychologicznych kierowców.

       

  

  

 

 

*Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz.U.2017.0.978 t.j.